Gezondheidsgevolgen van een (schoorsteen)brand

 Gezondheidsgevolgen van een (schoorsteen)brand

Een schoorsteenbrand komt helaas nog te vaak voor. Regelmatig komt de term ‘schoorsteenbrand’ terug in de nieuwsartikelen. Onbegrijpelijk. Een schoorsteenbrand is immers gemakkelijk te voorkomen, aangezien de brand meestal veroorzaakt wordt door achterstallig onderhoud van de schoorsteen.

Een schoorsteenveegbedrijf staat altijd voor u klaar om uw schoorsteen te reinigen. Op die manier hoeft u niet zelf de schoorsteen te betreden en zal een eventuele schoorsteenbrand voorkomen worden. De gevolgen van een brand zijn namelijk erg ingrijpend. Zo wordt niet alleen de woning aangetast, maar ook de gezondheid van de inwonenden. 

Gevolgen van een brand voor de gezondheid

Een brand kan veel invloed hebben op de gezondheid van de aanwezigen in de woning. Het inademen van rook gaat vaak gepaard met last van de neus-, keel- en luchtwegen en hoesten. Daarbij geldt: hoe dichter en langer bij de rook, hoe groter de effecten zullen zijn. Personen met luchtwegenaandoeningen hebben vaak al direct last van het rook. Hieronder delen wij de meest voorkomende effecten van rook:

  • Prikkeling of beschadiging van slijmvlies

De rook kan leiden tot een geïrriteerde keel. De slijmvliezen zullen geïrriteerd raken, waardoor er meer slijm loslaat en uiteindelijk leidt tot hoesten. Gelukkig vindt het herstel hiervan snel plaats. 

  • Benauwd en kortademigheid 

Dit gevolg komt geregeld voor bij personen met gevoelige luchtwegen. Personen zullen kortademig en benauwd worden door direct letsel aan hun luchtwegkanaal. Deze situatie leidt tot een vermindering van zuurstof naar het bloed. Als de rook chemicaliën bevat of geen lucht krijgen, zullen personen sneller ademen om het letsel te compenseren. 

  • Rookvergiftiging 

Het komt regelmatig voor dat personen na een brand een rookvergiftiging krijgen door de schadelijke stoffen. In de meeste gevallen gaat het om een koolstofmonoxidevergiftiging. De koolstofmonoxide kan hoofdpijn, misselijkheid en zelfs overgeven veroorzaken. 

Oplossing

Vervelende gevolgen die men liever voorkomt. Aangezien een schoorsteenbrand gemakkelijk te voorkomen is, zijn deze gevolgen gemakkelijk te vermijden. Indien een schoorsteenveegbedrijf eenmaal per jaar de schoorsteen vegen, zal de kans op een schoorsteenbrand direct verkleind worden. 

Related post