Kies de zekerheid van een keuring bij aankoop van een woning

 Kies de zekerheid van een keuring bij aankoop van een woning

Een bouwkundige keuring aanvragen is in verreweg de meeste gevallen niet verplicht als een woning wordt verkocht. Toch wordt zo’n keuring wel geadviseerd, zowel voor de verkoper als de koper. Er is met een bouwkundige keuring veel narigheid te voorkomen. In Nederland is geen enkele woning perfect. Er is altijd wel iets op aan te merken. Met een bouwkundige keuring aanvragen kan worden ontdekt of de gebreken zo ernstig zijn, dat daar rekening mee moet worden gehouden in de verkoopprijs.

Welk nut heeft een bouwkundige keuring?

Zoals inmiddels wel duidelijk is geworden brengt een bouwkundige keuring aanvragen gebreken aan een woning aan het licht. Sommige gebreken zijn ook door een leek wel te ontdekken, maar er zijn gebreken die alleen door een inspecteur worden ontdekt. In dat geval spreek je over verborgen gebreken. Door op de hoogte te zijn van verborgen gebreken kan er voorafgaand aan de aankoop een financiële oplossing worden gezocht. Als verborgen gebreken later worden ontdekt kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld. Hij zal dan mee moet betalen aan het herstel. Kopers kunnen naar aanleiding van een bouwkundige keuring ook besluiten om af te zien van de koop.

Wat wordt er precies onderzocht?

Een bouwkundige keuring aanvragen betekent dat een woning constructietechnisch volledig wordt onderzocht. Alle technische dingen die onderdeel zijn van een woning worden beoordeeld. Dat betreft de centrale verwarming, ventilatiesystemen, de elektrische installaties, de conditie van eventuele zonnepanelen, waterleidingen, afvoersystemen en de gasinstallatie. Constructietechnisch wordt naar de vloeren, muren, plafonds, het dak, de gevels en de werking van deuren en kozijnen gekeken. Alle resultaten worden vastgelegd in een rapport, dat naar de persoon wordt gestuurd die verantwoordelijk was voor de bouwkundige keuring aanvragen. De kosten van een bouwkundige keuring bedragen minimaal € 350.

Vastgestelde meetmethode

Er zijn verkopers die door een bouwkundige keuring aanvragen denken problemen aan de woning onder tafel te kunnen schuiven. Dat is een misverstand. De inspecteurs die bij bureaus werken die een bouwkundige keuring mogen uitvoeren moeten zich aan strenge richtlijnen houden. Welke dat zijn kun je terugvinden in de NEN2767 normen en in de NTA 8060. Dat zijn wettelijk vastgestelde richtlijnen. Elke inspecteur zal een mankement daardoor op dezelfde wijze beoordelen. Onderdeel van de keuring is, dat bij mankementen wordt aangegeven of ze acuut zijn of niet. Ook zal er door de inspecteur een inschatting worden gemaakt van de kosten die met het herstel zijn gemoeid.

Tip: Keuringshuis

Related post