Wat moet je weten over een tijdelijk huurcontract?

 Wat moet je weten over een tijdelijk huurcontract?

Als je van plan bent om een woning te gaan huren spreekt het voor zich dat je er altijd op zal willen kunnen rekenen dat de afspraken worden vastgelegd in een soort van overeenkomst. Dit geldt niet alleen voor de situatie waarin er sprake is van een huur voor een lange(re) termijn. Ook bij een tijdelijke huur kan het meer dan wenselijk zijn om daarvoor een overeenkomst op te laten maken. Het gaat in dit geval om een zogenaamd tijdelijk huurcontract. Niet zelden hebben mensen het vermoeden dat een dergelijk contract eigenlijk een beetje overbodig is gelet op de beperkte duur van de overeenkomst. In de praktijk wordt echter al snel duidelijk dat dit helemaal niet correct is.

Verschillende soorten tijdelijke huurcontracten 

Als je graag een tijdelijk huurcontract wenst af te sluiten dien je er rekening mee te houden dat er hier verschillende mogelijkheden voor bestaan. We maken bijvoorbeeld een onderscheid tussen:

  1. Een tijdelijk huurcontract zonder huurbescherming;
  2. Een tijdelijk huurcontract met huurbescherming; 

Wanneer er sprake is van een contract voor een periode van minder dan twee jaar is er doorgaans geen sprake van een huurbescherming. Bij een looptijd van meer dan twee jaar is dat wel het geval. Ondanks het ontbreken van een huurbescherming bij een contact met een looptijd van minder dan twee jaar blijft het ontzettend belangrijk om er alsnog voor te kiezen om zo’n contract af te sluiten. Enkel en alleen op die manier kan je immers vervelende verrassingen voorkomen. 

Waar dient er verder rekening mee te worden gehouden met een tijdelijk huurcontract?

Als je kiest voor het afsluiten van een tijdelijk huurcontract zijn er verschillende regels waar je aandachtig voor zal moeten zijn. Om te beginnen dient er bijvoorbeeld rekening mee te worden gehouden dat de looptijd van een dergelijke overeenkomst maximaal drie jaar mag bedragen. Daarbij is het mogelijk om het contract éénmalig te verlengen. Dit aldus wel op voorwaarde dat ze in het verleden niet al eens werd verlengd. De verlenging moet bovendien altijd schriftelijk gebeuren. 

Hou er naast bovenstaande rekening mee dat er geen sprake mag zijn van een verandering in voorwaarden voor wat het huurcontract betreft. Dit betekent dat alleen de looptijd mag worden aangepast. De rest van de voorwaarden van de overeenkomst dienen intact te worden gehouden.

Door wie laat je zo’n tijdelijk huurcontract opmaken?

Het gebeurt in de praktijk niet zelden dat er enigszins minachtend wordt gedaan over het afsluiten van een tijdelijk huurcontract. Veel mensen zijn het er dan ook met elkaar over eens dat het tijdelijke karakter van zo’n overeenkomst ervoor zorgt dat ze eigenlijk niet erg belangrijk is. We kunnen eigenlijk alleen maar stellen dat dit een compleet foute aanname is. Ook voor tijdelijke huurcontracten geldt dan ook in de praktijk dat ze zomaar een zeer belangrijke meerwaarde met zich mee kunnen brengen. Bovendien voorzien ze voor een belangrijk deel in de zekerheid waar zowel huurder als verhuurder op kunnen rekenen. Het is bijgevolg dan ook zeker niet zo dat het niet interessant kan zijn om hier voldoende tijd en moeite aan te besteden, integendeel.

Related post